Vrijeme je za igru

Vrijeme je za igru kako smo i najavili današnje popodne rezervirano za radionice i igru za najmlađe, te psihosocijalna podrška za one malo veće,kao i njihove roditelje! Sreći kraja nema za naše male prijatelje iz Ukrajine