[html typography=”Text {font-family: Arial}”]Hrvatski Crveni križ provodi program upoznavanja s opasnošću od mina u suradnji sa međunarodnim odborom Crvenog križa od godine 1996. radom 65 aktivnih i (od ukupno 206) osposobljenih instruktora u 14 županija, odnosno 49 gradskih i općinskih društava Crvenog križa, koja se nalaze na područjima zagađenim minama. Organiziranjem preventivnih aktivnosti za zaštitu stradavanja ljudi omogućeno je širenje sigurnosnih poruka i upozoravanje na opasnost od mina. Gotovo petsto tisuća djece i odraslih je slušalo predavanja o opasnosti od mina, a raznoliko organizirane lokalne projekte vidjelo je nešto manje od sto tisuća posjetitelja. Objavljeno je osam televizijskih i šesnaest radijskih spotova na svim lokalnim i nacionalnim postajama radija i televizije, čime je obuhvaćen značajan broj žitelja Hrvatske. Izgrađeno je 45 igrališta za djecu s ciljem sprečavanja stradavanja najmlađih. Provedbom svih programskih aktivnosti pruža se podrška obiteljima koje žive ili se vraćaju u područja što su još uvijek zagađena minama. Odraslima, a osobito djeci, daje se osjećaj sigurnosti i skrbi o zaštiti zdravlja.

Naučiti živjeti s opasnošću do dana kada će sva područja biti razminirana jedini je način kako bi se patnje uzrokovane minama svele na najmanju moguću razinu, a stanovništvo zaštitilo od stradavanja. Edukacija djece i odraslih neophodno je potrebna radi upoznavanja pravilnog i sigurnog ponašanja, te stalnog ponavljanja i podsjećanja na opasnost od mina. Promjenom odnosa prema vlastitom načinu života spriječit će se ozljede i smrtnost onih koji su u minskom okruženju. Tri su bitne odrednice učenja i upoznavanja s opasnošću od mina: prepoznavanje, označivanje i pravilno ponašanje

Naše društvo jedno je od vodećih u Hrvatskoj u provođenju ovoga programa.Osim predavanja za djecu u osnovnim i srednjim školama te predavanja za pučanstvo nekoliko firmi također je prepoznalo važnost ovoga programa te su prilikom zapošljavanja svojih djelatnika inzistirali na održavanju predavanja na ovu temu. Između ostalih bili su to “Bechtel” prilikom izgradnje auto-ceste, “Dalekovod”prilikom rekonstrukcije pruge kroz Liku i druge.

[/html]