Pripreme i odgovor na katastrofe

Jedan od program u radu našega društva je i program "Pripreme i odgovor na katastrofe"
U sklopu ovog programa osnovan je interventni tim za djelovanje u katastrofama koji čini 30-ak volontera našega društva. Svi oni prolaze prvo temeljnu obuku iz osnovnih vještina koje su potrebne za djelovanje u katastrofama, a nakon toga prelaze na specijalističku obuku, svatko za ekipu u koju je raspoređen.
Interventni tim sastoji se od slijedećih ekipa:
ekipa za procjenu situacije i koordinaciju aktivnosti
ekipa za prvu pomoć
ekipa za zaštitu na vodi
ekipa za logistiku
ekipa službe traženja
ekipa za osiguranje pitke vode
ekipa za osiguranje komunikacija
ekipa za pripremu izmještajnih centara
ekipa za psihosocijalnu pomoć
U sklopu ovoga programa naše društvo provodi i niz drugih aktivnosti kao što su:
predavanja za građane o ponašanju u slučaju kriznih situacija
uporaba ruksaka SET2GO za krizne situacije 
kompletiranjem opreme za izmještajne centre kao i opreme za djelovanje interventnog tima
te niz drugih aktivnosti.