[html typography=”Text {font-family: Arial}”]Jedan od program u radu našega društva je i program “Pripreme i odgovor na katastrofe”

U sklopu ovog programa osnovan je interventni tim za djelovanje u katastrofama koji čini 30-ak volontera našega društva. Svi oni prolaze prvo temeljnu obuku iz osnovnih vještina koje su potrebne za djelovanje u katastrofama, a nakon toga prelaze na specijalističku obuku, svatko za ekipu u koju je raspoređen.

Interventni tim sastoji se od slijedećih ekipa:

ekipa za procjenu situacije i koordinaciju aktivnosti

ekipa za prvu pomoć

ekipa za zaštitu na vodi

ekipa za logistiku

ekipa službe traženja

ekipa za osiguranje pitke vode

ekipa za osiguranje komunikacija

ekipa za pripremu izmještajnih centara

ekipa za psihosocijalnu pomoć

U sklopu ovoga programa naše društvo provodi i niz drugih aktivnosti kao što su:

predavanja za građane o ponašanju u slučaju kriznih situacija

uporaba ruksaka SET2GO za krizne situacije 

kompletiranjem opreme za izmještajne centre kao i opreme za djelovanje interventnog tima

te niz drugih aktivnosti.[/html]