[html typography=”Text {font-family: Arial}”]Jedan je od značajnijih programa u našem djelokrugu rada, a prvenstveno se ogleda u slijedećim aktivnostima:

– program pomoći i njege u kući

u sklopu ovog programa skrbimo se za osobe treće životne dobi, narušenog socijalnog i zdravstvenog stanja. Usluge pomoći su: psihološke, humanitarna pomoć, pomoć u kući te poslovi izvan kuće.

– pomoć obiteljima s više djece

odvija se putem pomoći u odjeći, školskom priboru, i ostala pomoć koja je najnužnija za što je moguće sretnije dijete, a utvrđuje se individualno po svakom djetetu.

– invalidnim osobama

u suradnji s udrugama invalida pomoć je organizirana najugroženijim kategorijama invalida.

– pomoć povratnicima

pruža se na osnovu dogovora sa međunarodnim institucijama koje organiziraju povrat prognanika (UNHCR) i MOCK.

– pružanje pomoći ostalim kategorijama socijalno ugroženog stanovništva
[/html]