Socijalni program

Jedan je od značajnijih programa u našem djelokrugu rada, a prvenstveno se ogleda u slijedećim aktivnostima:
- program pomoći i njege u kući
u sklopu ovog programa skrbimo se za osobe treće životne dobi, narušenog socijalnog i zdravstvenog stanja. Usluge pomoći su: psihološke, humanitarna pomoć, pomoć u kući te poslovi izvan kuće.
- pomoć obiteljima s više djece
odvija se putem pomoći u odjeći, školskom priboru, i ostala pomoć koja je najnužnija za što je moguće sretnije dijete, a utvrđuje se individualno po svakom djetetu.
- invalidnim osobama
u suradnji s udrugama invalida pomoć je organizirana najugroženijim kategorijama invalida.
- pomoć povratnicima
pruža se na osnovu dogovora sa međunarodnim institucijama koje organiziraju povrat prognanika (UNHCR) i MOCK.
- pružanje pomoći ostalim kategorijama socijalno ugroženog stanovništva