Pomoć u kući

Pravo na ovu uslugu ostvaruju korisnici Centra za socijalnu skrb Gospić.
Uslugu provode gerontodomaćice i pomoćni radnici.
Priznaje se osobi koja ispunjava sljedeće uvjete po Zakonu o socijalnoj skrbi (čl.80, NN 152/14) :
– ako nema mogućnosti da joj pomoć osiguraju roditelji, bračni drug i djeca
– ako nema sklopljen ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju
– ako je na području prebivališta korisnika moguće osigurati takvu pomoć, a pod uvjetima i na način propisan Zakonom o socijalnoj skrbi
– ako nije otuđila nekretnine ili pokretnine veće vrijednosti u posljednjih godinu dana
– ako prihod samca, odnosno prihod po članu kućanstva ne prelazi 300% osnovice
Detaljnije na https://www.zakon.hr/z/222/Zakon-o-socijalnoj-skrbi
Ako prihod samca ili prihod po članu kućanstva prelazi iznos od 300% osnovice, a nije veći od 400% osnovice, korisniku koji ispunjava gore navedene uvjete priznaje se pravo na 50% cijene troškova usluge Pomoći u kući.
Korisnici koji ispunjavaju gore navedene kriterije mogu se javiti u Centar za socijalnu skrb Gospić gdje mogu podnijeti zahtjev za uslugu pomoć u kući.
Korisnici čija primanja prelaze 400% osnovice svejedno se mogu javiti u Gradsko društvo Crvenog križa Gospić gdje mogu sklopiti privatni ugovor za obavljanje usluga Pomoć u kući.
- POMOĆ U KUĆI 2012. GODINE -