[html typography=”Text {font-family: Arial}”]Službenik za informiranje: Vlado Brkljačić, ravnatelj Gradskog društva Crvenog križa Gospić.

Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13) uređeno je Pravo na pristup informacijama koje Gradsko društvo Crvenog križa Gospić posjeduje, raspolaže ili nadzire. Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno zakonu.
Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Gradskom društvu Crvenog križa Gospić:

  • poštom na adresu: Miroslava Kraljevića 2, 53 000 Gospić
  • putem telefona na broj: 053 572 851
  • na fax broj: 053 572 851
  • elektroničkom poštom na: info@hck-gospic.hr

Obrazac zahtjeva za pristup informacijama Gradskog društva Crvenog križa Gospić i ostali relevantni dokumenti nalaze se u prilogu.

Tijelo javne vlasti ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova od podnositelja zahtjeva u svezi s pružanjem i dostavom tražene informacije. Visina naknade za pristup informacijama i način naplate naknade propisani su: Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/2014) od 24. siječnja 2014. godine. (http://narodne- novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_01_12_231.html) od 24. siječnja 2014. godine.
[/html]
 
Zakon o pravu pristup informacijama

Zakon o izmjenama i dopunama ZPPI

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije

Ispravak Kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije