it timJedan od program u radu našega društva je i program "Pripreme i odgovor na katastrofe"

U sklopu ovog programa osnovan je interventni tim za djelovanje u katastrofama koji čini 30-ak volontera našega društva. Svi oni prolaze prvo temeljnu obuku iz osnovnih vještina koje su potrebne za djelovanje u katastrofama, a nakon toga prelaze na specijalističku obuku, svatko za ekipu u koju je raspoređen.

Interventni ti sastoji se od slijedećih ekipa:

- ekipa za procjenu situacije i koordinaciju aktivnosti

- ekipa za prvu pomoć

- ekipa za zaštitu na vodi

- ekipa za logistiku

- ekipa službe traženja

- ekipa za osiguranje pitke vode

- ekipa za osiguranje komunikacija

- ekipa za pripremu izmještajnih centara

- ekipa za psihosocijalnu pomoć


U sklopu ovoga programa naše društvo provodi i niz drugih aktivnosti kao što su:

- predavanja za građane o ponašanju u slučaju kriznih situacija

- uporaba ruksaka SET2GO za krizne situacije http://set2go.hck.hr/hr/

- kompletiranjem opreme za izmještajne centre kao i opreme za djelovanje interventnog tima

te niz drugih aktivnosti.