IMG 20180913 WA0002Članovi interventnog tima GDCK Gospić sudjelovali su na vježbi simulacije požara u zgradi Općine Perušić, čiji je cilj bio provjera standardnog operativnog postupka u komunikaciji snaga civilne zaštite, te brzina aktiviranja i opremljenost operativnih snaga. GDCK Gospić imao je zadatak organiziranja prihvata evakuiranih osoba te prikupljanje podataka i pružanje informacija o osobama ugroženim i ozlijeđenim u požaru.

galerija