HRVATSKI CRVENI KRIŽ - GRADSKO DRUŠTVO GOSPIĆ

Sukladno članku 30 Statuta Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Gospić te odluci Odbora GDCK Gospić od 20.02.2020 godine, raspisuje se

NATJEČAJ

Za izbor ravnatelja/ca Hrvatskog Crvenog križa, Gradskog društva Crvenog križa Gospić na mandatno razdoblje od četri godine s mogućnošću reizbora.

Kandidati moraju ispuniti slijedeće uvjete:

  • Završen diplomski sveučilišni studij, integrirani diplomski sveučilišni studij, završen specijalistički diplomski stručni studij i srednja stručna sprema društvenog smjera. Pet godina radnog iskustva u propisanoj stručnoj spremi,
  • Vozačka dozvola B kategorije

Za natječaj je potrebno priložiti:

Molbu

  • Životopis
  • Preslika diploma kojom se dokazuje stručna sprema
  • Preslika vozačke dozvole

Potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu

  • Uvjerenje da se protiv kandidata /kinje ne vodi kazneni postupak /ne stariji od 6mjeseci/ Suglasnost kandidata/kinje da se prije zasnivanja radnog odnosa, u primjerenom roku , ishoduje uvjerenje o njegovoj prijašnjoj neosuđivanosti za kaznena djela iz članka 3. Pravilnika o ravnateljima društava Hrvatskog Crvenog križa.
  • Motivacijsko pismo koje mora sadržavati viziju razvoja i rada Hrvatskog Crvenog križa, Gradskog društva Crvenog križa Gospić za četverogodišnje mandatno razdoblje.

Ako se javlja kandidat koji je već obnašao dužnost ravnatelja, on mora dostaviti izvješće o radu u proteklom mandate te dobiti pozitivnu ocjenu obnašanja dužnosti u proteklom mandate.

Rok za podnošenje prijava s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja je 8 dana od dana objave u Novom listu.

Prijave dostaviti na adresu:Hrvatski Crveni križ, Gradsko društva Crvenog križa Gospić, Miroslava Kraljevića 2, Gospić, s naznakom”Natječaj za izbor ravnatelja/ica” Ravnatelja/icu imenuje Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Gospić uz prethodnu suglasnost Glavnog odbora Hrvatskog Crvenog križa.

Nepravodobne i nepotpune prijave na natječaj neće se razmatrati.Podnositelj nepotpunih prijava neće biti pozvani na dopunu prijave, niti će se smatrati kandidatima prijavljenima na natječaj, o čemu će dobiti pisanu obavijest.

O rezultatima natječaja kandidati će biti pisano obaviješteni u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Hrvatski Crveni križ

Gradsko društvo Crvenog križa Gospić

90235936 2674509475994679 5350890486099869696 oNa akciji darivanja krvi 17.03 bila su 64 dobrovoljna darivatelja krvi što je odlično s obzirom na novi način prikupljanja i trenutnu situaciju sa virusom. Tijekom današnjeg dana akcija se također odvija dobro, te pozivamo darivatelje koji se još nisu priključili da dođu na akciju do 16h. Još jednom zahvaljujemo svima na odazivu na akciju koja se bez obzira na trenutnu situaciju odvija uspješno.

89916009 2674540985991528 9191388635172175872 nGDCK GOSPIĆ OTVORIO TELEFON ZA PSIHOSOCIJALNU POMOĆ OSOBAMA U SAMOIZOLACIJI I KARANTENI.
BROJ: 099/314-5417
NA BROJ SE JAVLJAJU STRUČNO OSPOSOBLJENI PSIHOLOZI, PEDAGOZI I SOCIJALNI DJELATNICI KOJI SU ČLANOVI INTERVENTNOG TIMA GDCK GOSPIĆ.

WhatsApp Image 2019 12 10 at 14.46.18Specijalistički interventni tim (SIT) HCK za spašavanje na vodi održavali su vježbu i razmjenu iskustva na terenu i plovilima za spašavanje u periodu od 6. do 7. prosinca 2019. godine na rijeci Lici u Gospiću.
Sudionici su bili specijalistički interventni timovi iz Dubrovnika, Rijeke Gospića i Zagreba.
Specijalistički interventni timovi ramjenili su svoja znanja u spašavanju, na kojima su prezentirane tehnike spašavanja osoba na rijeci: kontaktno spašavanje u rijeci- spasilac vezan užetom na plovilo-prilaz, prihvat, tegljenje , izvlačenje, izvlačenje osobe na plovilo pomoću ljestvi, te cijela viježba završila je potražnom akcijom za nestalim osobama u rijeci.
Fokus je bio usmjeren na korištenje , vožnju plovila i prijevoza osoba gdje su nam ekipe iz Gospića prezentirale korištenje njihovih plovila na rijeci Lici.
također je održano i predavanje o psiho-socijalnoj pomoći u kriznim situacijama.

Percepcija sudionika je bila da su vježbe odradili profesionalno te smo dogovorili daljnje korake za buduće vježbe.

Koncept programa je bio raditi vježbe u rijeci i usporediti načine rada ostalih timova, te kroz tehnike spašavanja razmjeniti iskustva.

{AG}GALERIJA/(SIT)HCK-{/AG}