IMG 0916Dana 30.11.2017. godine, u organizaciji Državne uprave za zaštitu i spašavanje, provedeno je osposobljavanje članova stožera civilne zaštite Ličko-senjske županije i osposobljavanje čelnika Ličko-senjske županije. Jedna od tema bila je "Psihološki aspekti ponašanja u kriznim situacijama", a predavač iz ovoga područja bio je član interventnog tima GDCK Gospić dipl.psiholog Zvonimir Šimić. Tijekom predavanja obrađene su slijedeće teme: krizni događaji i katastrofe, psihosocijalna obilježja katastrofa, reagiranje ljudi u krizi, stres, traumatski događaji, stres kod članova stožera civilne zaštite, osnovne potrebe ljudi u kriznim situacijama, psihosocijalna podrška u kriznim situacijama.

 

galerija