HRVATSKI CRVENI KRIŽ - GRADSKO DRUŠTVO GOSPIĆ

web hosting reviews of bluehost company

119169261 3130727913706164 6824274191274713449 n

Akcija darivanja krvi održat će se dana:
15.09.2020. I 16.09.2020. u prostorijama KIC-a, Budačka ulica 12. U vremenu od 09:00-16:30 sati
Molimo sve darivatelje krvi koji su dobili pozivnice za akciju da se drže datuma koji im piše na pozivnici. HVALA!
Svi novi darivatelji mogu se uključiti u jedan od dva ponuđena dana.
Akcija se organizira u dva dana iz razloga kako bismo smanjili gužvu i ubrzali darivanje krvi te povećali broj darivatelja.

MOLIMO SVE DARIVATELJE KRVI DA SE STROGO DRŽE PROPISANIH EPIDEMIOLOŠKIH MJERA!

Sukladno članku 30 Statuta Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Gospić te odluci Odbora GDCK Gospić od 20.02.2020 godine, raspisuje se

NATJEČAJ

Za izbor ravnatelja/ca Hrvatskog Crvenog križa, Gradskog društva Crvenog križa Gospić na mandatno razdoblje od četri godine s mogućnošću reizbora.

Kandidati moraju ispuniti slijedeće uvjete:

  • Završen diplomski sveučilišni studij, integrirani diplomski sveučilišni studij, završen specijalistički diplomski stručni studij i srednja stručna sprema društvenog smjera. Pet godina radnog iskustva u propisanoj stručnoj spremi,
  • Vozačka dozvola B kategorije

Za natječaj je potrebno priložiti:

Molbu

  • Životopis
  • Preslika diploma kojom se dokazuje stručna sprema
  • Preslika vozačke dozvole

Potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu

  • Uvjerenje da se protiv kandidata /kinje ne vodi kazneni postupak /ne stariji od 6mjeseci/ Suglasnost kandidata/kinje da se prije zasnivanja radnog odnosa, u primjerenom roku , ishoduje uvjerenje o njegovoj prijašnjoj neosuđivanosti za kaznena djela iz članka 3. Pravilnika o ravnateljima društava Hrvatskog Crvenog križa.
  • Motivacijsko pismo koje mora sadržavati viziju razvoja i rada Hrvatskog Crvenog križa, Gradskog društva Crvenog križa Gospić za četverogodišnje mandatno razdoblje.

Ako se javlja kandidat koji je već obnašao dužnost ravnatelja, on mora dostaviti izvješće o radu u proteklom mandate te dobiti pozitivnu ocjenu obnašanja dužnosti u proteklom mandate.

Rok za podnošenje prijava s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja je 8 dana od dana objave u Novom listu.

Prijave dostaviti na adresu:Hrvatski Crveni križ, Gradsko društva Crvenog križa Gospić, Miroslava Kraljevića 2, Gospić, s naznakom”Natječaj za izbor ravnatelja/ica” Ravnatelja/icu imenuje Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Gospić uz prethodnu suglasnost Glavnog odbora Hrvatskog Crvenog križa.

Nepravodobne i nepotpune prijave na natječaj neće se razmatrati.Podnositelj nepotpunih prijava neće biti pozvani na dopunu prijave, niti će se smatrati kandidatima prijavljenima na natječaj, o čemu će dobiti pisanu obavijest.

O rezultatima natječaja kandidati će biti pisano obaviješteni u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Hrvatski Crveni križ

Gradsko društvo Crvenog križa Gospić

90235936 2674509475994679 5350890486099869696 oNa akciji darivanja krvi 17.03 bila su 64 dobrovoljna darivatelja krvi što je odlično s obzirom na novi način prikupljanja i trenutnu situaciju sa virusom. Tijekom današnjeg dana akcija se također odvija dobro, te pozivamo darivatelje koji se još nisu priključili da dođu na akciju do 16h. Još jednom zahvaljujemo svima na odazivu na akciju koja se bez obzira na trenutnu situaciju odvija uspješno.