Prva pomoć

Program pružanja prve pomoći svakako spada među najvažnije djelatnosti Crvenog križa.Putem suradnika, kroz nekoliko vrsta predavanja nastojimo građanima što više približiti osnovna znanja pružanja prve pomoći u raznim nesrećama.Između ostalih organiziramo ove tečajeve:
- tečajevi za pučanstvo
- tečaj za vozače
- tečaj zaštite na radu
U sklopu programa obučavamo svake godine ekipe mladeži(1-4razred srednje škole) i podmlatka(5-8 raz.O.Š.) za državno natjecanje u pružanju prve pomoći.Također organiziramo i obučavamo ekipu za pružanje prve pomoći u slučaju elementarnih nepogoda.Svake godine organiziramo nekoliko pokaznih vježbi pružanja prve pomoći i obilježavamo Svjetski dan prve pomoći.